Економіка та бізнес-клімат Республіки Австрія
Опубліковано 24 лютого 2021 року о 14:45

Економіка та бізнес-клімат Австрії

 

За даними відомства статистики Австрії, ВВП країни у 2020 році зменшився на 6,6% і склав 375,56 млрд.євро (42,1 тис.євро на душу населення).

Рівень падіння економіки Австрії виявився меншим, ніж прогнозувався (-7,3%). Водночас, він став найнижчим в історії Австрії з часів завершення Другої світової війни і перевищив на 2,8% показник ВВП як наслідок фінансової кризи у 2009 році (-3,8%).

Очікується, що економіка Австрії у 2021 році зросте на 4,5% на тлі подолання наслідків кризи, викликаною пандемією коронавірусу, а у 2022 році на 3,5%, що має компенсувати втрати в динаміці розвитку за 2020 рік.

У порівнянні з європейськими країнами економіка Австрії зазначала більших втрат, ніж у середньому по ЄС. Найбільший торговельний партнер Австрії –  Німеччина завершила 2020 рік із показником реального ВВП -4,9%. В цілому по ЄС найменше постраждала економіка Литви (-0,9%), найбільше – Іспанії (-11,0%).

Найбільше від пандемії коронавірусу втратили сфери готельного та ресторанного бізнесу, обсяги якого скоротилися більше ніж на третину (-35,2%), культурних та розважальних заходів (-19,6%), транспортних послуг (-15,5%). Більш повільні темпи падіння мали сфери виробництва товарів (-7,2%), торгівлі (-5,6%) та будівництва (-2,3%). Втім, криза вплинула не на усі сфери економічної діяльності. Зокрема зросли послуги у сфері комунікацій та інформаційних технологій (+1,8%), управління нерухомістю (+1,9%), громадської та соціальної діяльності (+0,3%). Особливо динамічно розвивалася телекомунікаційна сфера та інформаційні технології, які посідають дедалі вагомішу частку у ВВП Австрії та показники яких перевищили у 2020 році туристичну галузь (13,69 млрд.євро проти 13,33 млрд.євро, відповідно) за номінальним розміром.

За категорією кінцевого використання ВВП найбільше скорочення мали споживчі витрати (-6,5%), що склали 267,9 млрд.євро. Витрати приватних домогосподарств скоротилися на 9,8% до 179,2 млрд.євро. Водночас, витрати державного сектору зросли на 1,6% до 80,1 млрд.євро.

Валове накопичення капіталу скоротилося на 4,9% і склало 94,9 млрд.євро. Суттєво скоротилися капітальні інвестиції на придбання транспортних засобів (-14,2%), обладнання (-9,8%), будівництво (-4,0%). Водночас, зросли інвестиції в наукові дослідження та програмне забезпечення (+1,7%).

За інформацією Міністерства фінансів Австрії, після профіцитного 2019 року (+2,6 млрд.євро) країна завершила 2020 рік з дефіцитом бюджету у розмірі 22,5 млрд.євро. Внаслідок пандемії коронавірсу доходна частина бюджету скоротилася на 8,4% і склала 73,6 млрд.євро. Водночас витратна частина зросла на 22% до 96,1 млдр.євро.

Найбільших втрат державна скарбниця Австрії зазнала від скорочення надходжень з податку на прибуток підприємств (3,1 млрд.євро або -32,5% порівняно з 2019 роком), з ПДВ (2,5 млрд.євро або -8,3%), на доходи фізичних осіб (1,9 млрд.євро або -39,5%), зі зборів на заробітну плату (1,2 млрд.євро або -4,3%), а також з податку на паливо (0,7 млрд.євро або -15,4%).

Суттєві бюджетні збитки були частково компенсовані зростанням надходжень від продажу тютюнових виробів (+5%), зборів на соціальне страхування (+ 2,1%) та на автомобілі (+ 3,1%).

На боротьбу з коронавірусом Республіка Австрія у 2020 році асигнувала близько 28 млрд.євро. З Фонду управління кризовими ситуаціями COVID-19 у 2020 році було профінансовано:

-       7,6 млрд.євро компенсацій від втрати роботи, у т.ч. 5,5 млрд.євро на підтримку роботи за скороченим графіком та 1,1 млрд.євро на виплати по безробіттю;

-       1,8 млрд.євро екстреної допомоги, у т.ч. 170 млн.євро на придбання медичних засобів, 134,7 млн.євро на залучення військових до проведення тестування та складської логістики, 100 млн.євро на допомогу з догляду за хворими на Covid-19, а також 20,7 млн.євро на проведення клінічних досліджень;

-       1,9 млрд.євро на компенсацію втрат підприємств під час локдауну;

-       911 млн.євро на фонд із запобігання банкрутству від пандемії коронавірусу;

-       665,3 млн.євро додаткових витрат по догляду за дитиною;

-       260,7 млн.євро на підтримку місцевих громад;

-       240,3 млн.євро на підтримку волонтерської діяльності неприбуткових громадських організацій.

        Зростання державних витрат на подолання кризи та підтримку економічної кон’юнктури, за оцінками аналітиків Австрійського інституту економічних досліджень WIFO, амортизували падіння ВВП країни на 0,5-1,0 процентних пункти.

На 2021 рік доходна частину державного бюджету Австрії запланована в розмірі 75,2 млрд.євро, витратна – 97,8 млрд.євро. На подолання наслідків пандемії коронавірусу з державного бюджету планується виділити 9,1 млрд.євро. Додаткові 1,3 млрд.євро будуть направлені на підтримку економічної кон’юнктури. З метою підтримки підприємців під час пандемії в доходній частині передбачені також податкові канікули в розмірі 5,9 млрд.євро. Дефіцит бюджету дорівнюватиме 22,6 млрд.євро, що за Маастрихтськими критеріями складатиме близько 6,3% від прогнозованого ВВП Австрії.

Державний борг Австрії зріс у 2020 році на 18,7 млрд.євро до 300,2 млрд.євро, що складає 79,1% від ВВП країни. Прогнозується, що заборгованість Австрії зростатиме й надалі і може досягти у 2022 році порогу у 85% від ВВП. Такий високий показник Австрія вже мала у 2015 році, але протягом наступних чотирьох років швидко повернулася до Маастрихтських критеріїв (70,5% від ВВП у 2019 р.).

Попри зусилля Уряду Австрії, спрямовані на підтримку зайнятості населення, рівень безробіття зріс з 4,3% наприкінці 2019 року до 5,8% в грудні 2020 року. Станом на кінець 2020 року в Австрії кількість безробітних склала 276 тис.осіб.

У грудні 2020 року індекс споживчих цін зріс на 1,2% (до грудня 2019 р.). В середньому впродовж 2020 року зросли ціни на продовольчі товари (+2,3%), оренду квартир та комунальні послуги (+2,3%), лікування (+2,0%), виховання та освіту (+2,0%). Водночас скоротилася вартість інформаційних послуг (-3,0%), транспорту (-1,7%), одягу та взуття (-0,1%).

У 2020 році австрійськими компаніями було експортовано товарів та послуг на суму 197,6 млрд.євро (-10,6% відносно 2019 р.), імпортовано на суму 183,4 млрд.євро (-11,6%). У співвідношенні до ВВП обсяги експорту та імпорту складають 52,6% та 48,8%, відповідно. Сальдо зовнішньої торгівлі Австрії позитивне і дорівнює 14,2 млрд.євро (3,8% відносно ВВП Австрії).

У зовнішній торгівлі товарами експорт продукції австрійських виробників сягнув 144,2 млрд.євро (-8,6% відносно 2019 р.), імпорт іноземних товарів сягнув 141,9 млрд.євро (-7,5%). Сальдо торгівлі товарами позитивне і складає 2,3 млрд.євро.

Левова частка зовнішньої торгівлі Австрії припадає на країни ЄС, їх сукупна питома вага складає 72% зовнішньоторговельного обороту країни. Головними партнерами виступають Німеччина (із питомою вагою 33%), Італія (6%) та Чехія (4%). За межами ЄС до головних партнерів належать США (4,5%), Швейцарія (4,2%), Китай (3,1%), Росія (1,5%). На долю України припадає лише 0,5% зовнішньої торгівлі Австрії.

За даними статистичного відомства Австрії, товарообіг між Україною та Австрією у 2020 році склав 1,35 млрд.євро, скоротившись відносно 2019 року лише на 0,3%. Експорт українських товарів за цей період зріс на 0,5%, і склав 829,6 млн.євро, імпорт австрійської продукції натомість скоротився на 7,5 % і склав 529,4 млн.євро. Позитивне для України сальдо двосторонньої торгівлі сягнуло таким чином 300,2 млн.євро.

У світовому рейтингу привабливості для ведення бізнесу Doing Business 2020 Австрія посіла 27 місце (-1 пункт відносно рейтингу 2019 року). Австрія посідає 127 місце у категорії започаткування бізнесу та 94 місце у категорії доступності до кредитних ресурсів. Водночас вона є лідером з легкості здійснення зовнішньої торгівлі (1 місце) та виконання контрактних зобов’язань (10 місце). Україна, натомість, посіла у цьому рейтингу 64 місце (+7 пунктів). До слабких місць її регуляторного середовища відносять питання, пов’язані із закриттям бізнесу (146 місце) та підключенням до електромережі (128 місце). До переваг ведення бізнесу в Україні віднесено сферу отримання будівельних дозволів, за якою Україна посіла 20 місце серед 190 країн рейтингу.

У глобальному індексі конкурентоспроможності Global Competitiveness Index 2019 Австрія посіла 21 місце (+1 пункт). До конкурентних переваг в Австрії відносять макроекономічну стабільність (1 місце у рейтингу) та розвиненість транспортної інфраструктури (10 місце). Серед недоліків визначають недостатню розвиненість ринку мобільного та інтернет зв’язку (50 місце). Україна в цьому рейтингу посіла, натомість, 85 місце (-2 пункти). Найбільші відставання вона має у сфері фінансової (136 місце) та макроекономічної стабільності (133 місце). Найбільшою перевагою України визначено сферу освіти (44 місце серед 141 країн рейтингу).

За даними Національного банку Австрії (станом на 2019 рік), загальний обсяг прямих інвестицій, здійснених австрійськими компаніями за кордоном, сягнув 209,2 млрд.євро, при чому левову частину капіталу було спрямовано до країн ЄС (142,8 млрд.євро). За межами ЄС найбільший обсяг австрійських інвестицій в Європі надійшов до Швейцарії (8,3 млрд.євро) та Росії (7,1 млрд.євро). Кумулятивний обсяг австрійського капіталу в країнах Азії складає 20,7 млрд.євро (у т.ч. в ОАЕ – 8,8 млрд.євро, Китай - 3,6 млрд.євро), Америки – 16,7 млрд.євро ( у т.ч. в США - 12,3 млрд.євро).

Прямі іноземні інвестиції в економіку Австрії склали 175,2 млрд.євро. Перше місце посідає Німеччина з 52,7 млрд.євро. Другим найбільшим інвестором в економіку Австрії є Росія із кумулятивним обсягом капіталу 24,5 млрд.євро.

За офіційними даними австрійської сторони, обсяг австрійського капіталу, інвестованого в економіку України у 2019 році, склав 553 млн.євро. Дані за 2020 рік Національним банком Австрії, станом на березень 2021 року, не наводяться.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux