Практичні рекомендації представникам українських компаній, зацікавленим в участі у процедурах державних закупівель в Республіці Австрія
Опубліковано 14 серпня 2020 року о 15:10

У 2019 році витрати державного бюджету Республіки Австрія становили 28,2% ВВП (ВВП Австрії за 2019 рік становив 398,52 млрд євро).


Більшість державних закупівель в Австрії оголошується та відбувається за єдиними правилами ЄС, інша частина – за національними правилами. Як правило, тендери, які оголошені за національним законодавством, є непублічними. Зокрема, це можуть бути:

 • таємні контракти та контракти, що вимагають спеціальних заходів безпеки;
 • контракти на придбання оборонних закупівель, укладені відповідно до міжнародних правил;
 • контракти на послуги, укладені на основі виключних прав, внутрішні контракти.


У Австрії директиви ЄС щодо закупівель транспонуються до положень Закону «Про державні закупівлі» 2006 року. Положення Закону поширюють свою дію на закупівлі:

 • усіх державних органів;
 • дев'яти регіональних органів;
 • місцевих муніципалітетів та для галузевих підрядників.


Закон визначає:

 • загальні правила здійснення закупівель вище та нижче порогових значень ЄС;
 • загальні принципи проведення закупівель: недискримінації, вільної та чесної конкуренції, прозорості;
 • порядок укладення договорів підрядними організаціями, що працюють у секторах транспорту, водопостачання та енергетики ("комунальні послуги") для всіх так званих "підрядних організацій - комунальних підприємств" (Sektorenauftraggeber);
 • порядок використання електронних носіїв (електронних закупівель та аукціонів);
 • порядок оскарження процедур закупівель та посилює систему правового захисту.

Також Закон запобігає дискримінації учасників торгів з країн, з якими Австрія уклала багато- чи двосторонні угоди у сфері публічних закупівель, при укладанні державних контрактів, зокрема держав-членів GPA.Відповідно до Закону замовниками є державні установи, якщо вони:

 • були створені для задоволення загальних інтересів та потреб, а також не передбачають промислової чи комерційної основи;
 • фінансуються в основному державою, регіональними чи місцевими органами влади або іншими органами державного регулювання;
 • володіють юридичною особою з обмеженою відповідальністю;
 • контролюються вищезазначеними органами (державні, регіональні або місцеві органи влади, або інші органи державного регулювання мають право призначати більше половини членів їх адміністративного, керівного або наглядового органу).


Відповідно до законодавства ЄС державні закупівлі, які перевищують верхні порогові значення, мають проходити за відкритою процедурою та публікуватися в офіційному журналі Європейського Союзу («TED – Tenders electronic daily»). Вказаний ресурс є централізованим офіційним джерелом інформації щодо державних закупівель у Європейському Союзі, Європейській економічній зоні та поза нею.

https://ted.europa.eu/TED/search/searchResult.do (англійською мовою).


При здійсненні закупівель нижніх порогових значень ЄС дозволяються:

 • як прямі договори, так і переговорні процедури без попередньої публікації для контрактів на закупівлю товарів, робіт та послуг вартістю до 100 000 євро;
 • обмежена процедура закупівлі без попередньої публікації для здійснення закупівель товарів та послуг на суму до 100 000 євро та робіт на суму до 1 млн. євро.


ОСНОВНІ ПРОЦЕДУРИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ


Відкрита процедура

Будь-який суб'єкт господарювання має право приймати участь в тендері.

Обмежена процедура

 • з попередньою публікацією оголошення про тендер (класичний режим)
 • з попереднім запрошенням до конкурсу (секторний режим)

Будь-який господарюючий суб'єкт може подати заявку на участь, але тільки ті учасники, яких запросив замовник, мають право прийняти участь у тендері.

Переговорна процедура

 • з попередньою публікацією оголошення про тендер (класичний режим)
 • з попереднім запрошенням до конкурсу (галузевий режим)

Будь-який господарюючий суб'єкт може вимагати участі, але тільки ті, які

запрошені замовником, мають право прийняти участь у тендері, умови

якого потім обговорюються між замовником та відібраними господарюючими суб'єктами.

Переговорна процедура

 • без попередньої публікації оголошення про тендер (класичний режим)
 • без запрошення до конкурсу (секторний режим)

Замовник надає право певним кандидатам подати свої пропозиції, з

якими він потім веде переговори щодо умов договору.


Відкрита процедура

 • Одноступінчатий метод закупівель.
 • Разом з пропозицією подається детальна специфікація та умови договору.
 • Переможець визначається за найнижчою ціною.
 • Підтримується принцип прозорості та конкуренції.
 • Зазвичай супроводжується публічним відкриттям.
 • Не допускає переговорів.


Обмежена процедура

 • Двоступінчатий метод закупівель.
 • Передбачає попередню кваліфікацію на основі мінімальних критеріїв відбору (дохід, кількість персоналу, еталонні проєкти).
 • Передбачає додаткові бали за перевиконання мінімальних критеріїв.


Узгоджена процедура

 • Застосовується при неможливості сформулювати вичерпні технічні характеристики.
 • Передбачає діалог між замовником та учасниками для обговорення технічних характеристик та умов контракту.
 • Проводиться при укладенні контрактів на ІТ-послуги, архітектурні та інженерні послуги, а також медичні послуги.


При відкритій процедурі мінімальний термін подачі пропозиції 52 дні з дня публікації тендерного оголошення.


Критерії визначення переможця

 • Контракт може бути присуджено найбільш економічно вигідній пропозиції або пропозиції з найменшою вартістю.
 • Визначення переможця за найменшою вартістю пропозиції можливе лише, коли технічні характеристики чітко встановлені в документації та передбачають 100% відповідність цим характеристикам.


Для певних категорій контрактів правила оцінки пропозицій обов’язково передбачають принцип визначення переможця за технічними та ціновими показниками. Окрім ціни, інші критерії оцінки пропозиції (такі як, якість, естетичність, операційні витрати та часові графіки) або соціальні, екологічні та інноваційні аспекти можуть бути прописані в правилах тендеру. Рішення про визначення переможця повинно бути оголошено всім учасникам, пропозиції яких не були виключені з тендерної процедури.


Контракт може бути укладено після закінчення строкового періоду, тобто:

 • через 10 днів (7 днів нижче порогових значень ЄС), якщо рішення про визначення переможця було надіслано факсом або у електронному вигляді;
 • через 15 днів, якщо рішення було надіслано поштою.


Протягом цього періоду учасники можуть оскаржити рішення в компетентних органах. Якщо замовник не надіслав рішення про визначення переможця до укладення договору, договір не може бути законно укладений. Контракт, укладений до того, як минув строковий період, вважається абсолютно недійсним.


ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКІВ З ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ


Причинами виключення учасників із тендерної процедури є:

 • кримінальне засудження кандидата/претендента за певні правопорушення (наприклад, участь у злочинній організації, корупція, шахрайство, відмивання грошей тощо);
 • активи кандидата/учасника торгів були піддані процедурі банкрутства або скаргу про банкрутство було відхилено через брак коштів, які покривають активи;
 • кандидат/учасник перебуває в процесі ліквідації або призупинив ділову діяльність;
 • відповідні статутні представники кандидата/учасника були засуджені за кримінальну відповідальність або винні у грубій професійній поведінці;
 • кандидат/учасник не виконує свої зобов'язання щодо сплати внесків або податків за соціальне забезпечення;
 • кандидат/учасник подав фальшиві чи неправдоподібні заяви щодо своєї торгової ліцензії, професійної надійності, технічної спроможності та/або фінансово-економічного потенціалу.


Агентство з публічних закупівель (BBG) – це один з найважливіших учасників системи публічних закупівель Австрії, що виступає в ролі центрального закупівельного органу.

https://www.bbg.gv.at/


Компанії, які зацікавлені в участі у процедурах державних закупівель в Австрії, можуть ознайомитись із пропозиціями, які публікуються на ВЕБ-порталі «Unternehmensservise Portal» та розміщені за посиланням: https://ausschreibungen.usp.gv.at/at.gv.bmdw.eproc-p/public/tenderlist (німецькою мовою).


Також існують інші окремі платформи з розміщення тендерних пропозицій.

Зокрема, портал https://www.e-beschaffung.at/ є тендерною платформою для представників малого та середнього бізнесу.


Для участі у процедурах державних закупівель рекомендується ретельно вивчити тендерну документацію, в якій містяться вимоги до потенційних постачальників та їх пропозицій, а також вказуються контактні дані та строки подання пропозицій. Крім того, тендерна документація може містити проєкт контракту, де більш детально прописані умови постачання товарів/робіт/послуг.


Документація для участі у процедурах державних закупівель, як правило, має бути підготовлена німецькою мовою.


З метою підготовки якісних тендерних пропозицій рекомендується користуватися послугами австрійських юридичних компаній, які добре орієнтуються в національному законодавстві Республіки Австрія. Крім того, ефективним інструментом досягнення успіху в процедурах державних закупівель для українських компаній є встановлення співпраці з австрійськими компаніями або заснування на території Австрії власних відділень українських підприємств та компаній.Інші посилання, які містять інформацію про тендерні пропозиції:


Arbeitsmarktservice Österreich (Служба зайнятості Австрії)

https://www.ams.at/organisation/partner/ausschreibungen


Autobahn- und Schnellstrassenfinanzierungs- AG (ASFINAG) (Фінансування автомагістралей та швидкісних автомобільних доріг)

http://www.asfinag.at/ueber-uns/ausschreibungen


Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) (Загальна страхова компанія від нещасних випадків)

http://auva.vemap.com


Austrian Power Grid (APG)

http://apg.vemap.com


Bundesbeschaffungs GmbH (BBG) (Федеральні закупівлі)

www.bbg.gv.at


Bundesforste (Федеральне лісництво)

http://bundesforste.vemap.com


Bundesheer (Збройні сили Австрії)

http://www.bundesheer.at/ausschreibungen


Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Головна асоціація австрійських установ соціального страхування)

www.sozialversicherung.at


Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) (Федеральна залізниця Австрії)

http://www.oebb.at/de/B2B_Online/Ausschreibungen/index.jsp


Pensionsversicherungsanstalt (Фонд пенсійного страхування)

http://pensionsversicherung.vemap.com


Universität Wien (Віденський університет)

http://univie.vemap.com


Magistrat Wien (Магістрат міста Відень)

http://www.gemeinderecht.wien.at/vergabeportal/einstieg.asp

http://vergabe.wien.gv.at


Beschaffungsportal der Wiener Stadtwerke (Портал закупівель Віденських комунальних служб)

http://wstw.vergabeportal.at


Landeswohnbau Kärnten (Житлове будівництво Федеральної землі Карінтія)

http://lwbk.vemap.com


Kelag - Kärntner Elektrizitätsgesellschaft (Келаг - Каринтійська електроенергетична компанія)

http://kelag.vemap.com


Stadtwerke Klagenfurt (комунальні служби міста Клагенфурт)

http://stw.vemap.com


Steiermark (Федеральна земля Штирія)

http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/578665/DE


Energie Steiermark AG (Акціонерне товариство «Енергія Штирії»)

http://e-steiermark.vemap.com


Stadt Graz

https://www.graz.at/cms/ziel/7764931/DE


Holding Graz

http://holding-graz.vemap.com


Salzburg

http://www.salzburg.gv.at/ausschreibungen


Salzburg AG

http://salzburg-ag.vemap.com

Stadt Salzburg

http://stadt-salzburg.vemap.com


Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft m.b.H. (GSWB) (Неприбуткова асоціація житла в Зальцбурзі)

http://gswb.vemap.com


Vorarlberger Illwerke AG

http://illwerkevkw.vemap.com


Vorarlberger Kraftwerke AG

https://illwerkevkw.vemap.com/home/willkommen/


Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft m.b.H

http://khbg.vemap.com


Stadt Bregenz

https://www.bregenz.gv.at/buergerservice/planen-bauen/


Tirol

http://www.tirol.gv.at/ausschreibungen


Innsbrucker Immobilien GmbH (IIG)

http://iig.vemap.com


Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB)

httP://ikb.vemap.com


Innsbruck Stadt

http://innsbruck.vemap.com


Innsbrucker Verkehrsbetriebe

http://ivb.vemap.com


Oberösterreich

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-4E09ADC1-2D2F01DB/ooe/hs.xsl/32777_DEU_HTML.htm


Stadt Linz

https://www.linz.at/ausschreibung/2019.php


Linz AG

http://linzag.vemap.com

Arbeiterkammer Oberösterreich (AKOÖ)

http://akooe.vemap.com


Burgenland

 http://www.burgenland.at/buerger-service/bekanntmachungen/ausschreibungen/

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux